Välkommen till Isis Källa Naturmedicin -

källan till helhet och balans          

Personuppgiftspolicy – Isis Källa Naturmedicin

 

Denna personuppgiftspolicy gäller för den personuppgiftsbehandling som sker när du köper en behandling hos Isis Källa Naturmedicin. Behandlingarna utförs av Lotta Everwidh, Aulingatan 22b, 271 39 Ystad, telefon nr 0702653839. Isis källa är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter.

Uppgifter som samlas in och vad de används till

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till dig som fysisk person. Isis Källa hanterar  följande personuppgifter om dig:

Kund- och kontaktuppgifter
Namn, e-postadress och telefonnummer används vid din bokning och avbokning av  tider via Bokadirekt,  som agerar som personuppgiftsbiträde åt Isis Källa. Uppgifterna sparas så länge du är en återkommande kund hos Isis Källa men tas bort ett (1) år efter ditt senaste besök. Uppgifterna behövs för att fullgöra avtalet med dig som kund. Du kan när som helst begära att bli borttagen från Isis Källas kundregister. 

Isis Källa anlitar Assensa Företagstjänster, som agerar personuppgiftsbiträde för Isis Källa avseende fakturering och löpande bokföring. Assensa tar del av namn, adress och mobilnummer, via fakturering och inbetalningar. Även Assensa lyder under GDPR och har en egen policy.

Isis Källas hemsida och mejltjänst hanteras av Din Studio, som agerar personuppgiftsbiträde åt Isis Källa. Om du är kund hos eller på annat sätt varit i kontakt med Isis Källa finns din mejladress kvar i registret i 1 år eller så länge du är kund hos Isis Källa.

Hälsodeklaration
Vid första behandlingstillfället startar vi i en hälsodeklaration som innehåller ditt namn, adress, mejladress, telefonnummer och födelsesuppgifter. Journalen är en behandlingsplan, som skapas utifrån uppgifter om din hälsa samt anteckningar vid varje besök. Allt för att Isis Källa ska kunna förse dig med en korrekt och säker terapeutisk behandling i enlighet med KAM:s etiska riktlinjer. Hälsodeklarationen tillsammans med anteckningar förs endast i  pappersformat.

Hälsodeklarationen ska undertecknas av dig som kund, för verifiering av ditt medgivande till behandling.

Hälsodeklarationen sparas i tio (10) år i enlighet med etiska rådets riktlinjer samt KAM:s rekommendationer.

Hälsodeklarationerna förvaras säkert inne på Isis Källas klinik. Hälsodeklarationen delas ej med någon tredje part.

Information, rättelse och klagomål

Du har enligt gällande personuppgiftslagstiftning (GDPR) rätt att gratis begära information om de personuppgifter som behandlas om dig. Om du vill ha sådan information ombeds du att skicka en skriftligt undertecknad begäran till Isis Källa på adress som angivits ovan, eller på mejl till lotta@isiskalla.se

Om dina personuppgifter är felaktiga eller har behandlats i strid med gällande personuppgiftslagstiftning har du alltid rätt att begära att personuppgifterna rättas eller raderas ur Isis Källas register. Du har även rätt att begära ut personuppgifterna och när så är möjligt begära att personuppgifterna överförs till annan angiven personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Du har rätt att vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet, med klagomål gällande Isis Källas personuppgiftsbehandling av dina uppgifter. Du kan även skriva till Isis Källa direkt vid klagomål på mejl till lotta@isiskalla.se