Välkommen till Isis Källa Naturmedicin -

källan till helhet och balans          

Inspirationssamtal

Vissa upplevelser i livet är förvirrande, omtumlande eller gör att man sitter fast i ett skeende utan att se någon väg ut ur situationen.

Då kan ett inspirationssamtal vara en ny start i tillvaron.

 

Under ett samtal arbetar vi utifrån den situation du befinner dig i, och utröner tillsammans vad kärnan består av, vilka dina förmågor och hindrande energier är.

 Vi arbetar mycket med tex känslotillstånd och affirmationer så att du på ett avslappnat sätt kan göra djupdykningar i ditt inre.

 Under vårt samtal antecknar jag sådant du säger och som du behöver jobba mer med. Vid fortsatta samtal är det dessa anteckningar som sedan ligger till grunden för din utveckling. Genom att spara dem i en pärm kan du själv följa din personliga förändring.

 Efter ett inspirationssamtal har du fått nya synvinklar och aspekter på dig själv, ditt liv och den tillvaro du har omkring dig.

Dessutom kommer du med all säkerhet att ha en mängd nya frågor att besvara. Därför kan det vara bra att veta att du har möjlighet att mejla mig  dina reflektioner för att komma vidare.