Välkommen till Isis Källa Naturmedicin -

källan till helhet och balans          

medial rådgivning

Mediala egenskaper bär vi alla med oss på ett eller annat sätt. Vi pratar ofta om ett sjätte sinne, att ha en magkänsla, att intuitivt veta saker, att vi kan läsa av människors sinnelag för att nämna några.

Vissa människor, inklusive jag själv, tar vår medialitet till en lite annan nivå, och använder oss av dem i vägledande och helande syfte.

 

Jag använder mig av två tarotlekar, Toth Tarot och Osho, när jag gör mina tarotkonsultationer. 
Läggningarna har jag själv utarbetat och har använt dessa i väldigt många år.
Jag använder mig ogärna av ordet "spå" när det kommer till tarot. För mig handlar det om att läsa av energier, och mina konsultationer lägger tyngdpunkten på rådgivning, vägledning och personlig utveckling. Du får veta vilka energier som ligger till grund för den situation du befinner dig i, vilka möjligheter och hinder som visas och hur det hela kan komma att utveckla sig genom olika scenarion.

Jag vill på ett ärligt men ödmjukt sätt förmedla kortens budskap till dig, och talar enbart om din egen situation. Därför kan jag aldrig svara på hur någon annan kommer att agera, eller varför någon annan gör si eller så. 

Jag gör inga konsultationer över telefon! Enbart via mejl eller på plats.

Vill du själv lära dig att läsa tarotkorten utifrån en av mina läggningar har jag skapat en brevkurs som du kan ta del av.