Välkommen till Isis Källa Naturmedicin -

källan till helhet och balans          

Tarotkonsultation

En konsultation med Tarotkorten kan ge dig en klarhet i olika frågor och situationer där du har kört fast. Enkelt uttryckt kan man säga att korten är ett redskap för dig att få en klarare och renare bild av din tillvaro.

Jag erbjuder tre olika läggningar:

Personlig utveckling

Denna läggning klargör situationen du befinner dig i, ger dig en bild av de möjligheter och hinder du upplever samt hur situationen kan utvecklas utifrån olika scenarion.
Jag gör tre upplägg. 
Du väljer ut 5 kort (nr 1-78) för första läggningen, 4 kort (nr 1-77) för andra läggningen och 4 kort (nr 1-77) för tredje läggningen. Dessa kort utgör stommen för hela konsultationen och ytterligare 12 kort tillkommer.
Jag använder antingen Thot eller Osho. 750 kr

 

 

Årshjulet
Denna läggning är ett årshjul, där du kommer att få välja ut 13 kort (nr 1-79). Dessa kort utgör stommen för läggningen och symboliserar årets 12 månader samt en kärnfråga som läggningen utgår ifrån.
Därefter lägger jag upp ytterligare 3 kort för varje månad, som symboliserar din utveckling, dina relationer och de möjligheter/hinder du upplever.

Jag använder både Osho och Toth tarot i den här läggningen. 950 kr

 

Fem Snabba

Ibland behöver man bara ett snabbt konstaterande, ett klargörande precis i det man står inför, och då kan denna läggning passa bra. Du har förmodligen en fråga du behöver svar på ganska omgående.
Jag behöver 5 nummer mellan 1-78, inte nödvändigtvis i ordningsföljd. 

Jag använder Thot tarot i den här läggningen.

Den görs endast via mejl.   550 kr