Välkommen till Isis Källa Naturmedicin -

källan till helhet och balans          

Utbildning i isismetoden

Isismetoden är en holistisk behandlingsmetod, som syftar till att skapa balans i kroppens alla energinivåer.
Den är en djupverkande behandling som bygger på energiterapi, massage, kiroterapi och stretch.
Isismetodens nyckelord är Innerlighet, Självkännedom, Inkännande, Seriositet: ISIS

Isismetoden föddes ur min egen önskan att uppnå större resultat med enkla medel och att kunna använda mig av de kunskaper jag fick i min egen utbildning till homiatriker.

Jag är terapeuten som verkligen gillar hela filosofin kring akupunkturen, men som lika starkt ogillar nålar.
Jag är också fascinerad av hur man kan lägga kotor och skelettdelar tillrätta med kiropraktik, men är inte lika välvilligt inställd till att använda så mycket kraft bakom mobiliseringarna.
Zonterapi är extremt intressant, men jag känner mig inte så hågad att bara arbeta med fötterna.

Isismetoden arbetar utifrån alla dessa terapiformer, men på ett alldeles unikt sätt. där energiterapin sätts i fokus, och på så sätt påverkar hela organismen till läkning på alla energiplan.
Till stor del är behandlingarna inutitiva, men använder många olika tekniker i utförandet.

Det kommer att ligga stort fokus på terapeutens egen utveckling och självkännedom. Allt börjar och slutar i det lilla, hos en själv. Det är viktigt att vara medveten om sig själv, sin egen energi och sina egna reaktioner för att kunna hjälpa andra.

Varmt välkommen att ta del av de dokument som ligger under kursinformationen. Du kan redan nu göra en kostnadsfri intresseanmälan. Kursen startar den 15/1-22.

 

Här finner du information om utbildningens innehåll och utformning, kursdatum, och kursplan.

Plats: Isis Källa Aulingatan 22b, Ystad

Sista anmälningsdag: 1/9-21

Kommunikationer:
Från Ystad Station, Stadbuss 3 - Hållplats Aulingatan
Tåg från Malmö,
Skåneexpressen 4
Buss 301 Sjöbo -Ystad

Välkommen: Läs mer här

Kursinformation: Läs mer här

Kursinnehåll: Läs mer här

Kursplan: Läs mer här

Utbildningen är godkänd av SFKM.

Alla elever får möjlighet att certifiera sig efter avslutad utbildning.