Välkommen till Isis Källa Naturmedicin -

källan till helhet och balans          

Utbildning i isismetoden

Isismetoden är en holistisk behandlingsmetod, som syftar till att skapa balans i kroppens alla energinivåer.
Den är en djupverkande behandling som bygger på energiterapi, massage, kiroterapi och stretch.
Isismetodens nyckelord är Innerlighet, Självkännedom, Inkännande, Seriositet: ISIS

Utbildningen är uppbyggd på 4 terminer om vardera 5 kurshelger.
Kursstart 15/1-22. Kursslut 17/12-23.
Antal kurstimmar: 14 timmar/kurshelg,  70 timmar /termin, samt klientbehandlingar och examensarbete. Totalt antal utbildningstimmar uppgår till 400 h.


Utbildningen riktar sig till dig som
*har en basmedicinsk utbildning  (finns distansutbildningar som du kan ta parallellt med Isismetoden)
*vill lära dig en behandlingsmetod som verkar på alla energiplan i organismen
*vill komplettera befintlig behandlingsmetod
*är redo att utveckla dig själv personligt och yrkesmässigt
*önskar kombinera arbete med intresse

Kursplanen innehåller
*Egenterapi – meditation, Isisyoga, eget energiarbete
*Energimedicin – energinivåer, meridianer, flöden, nervsystem vs meridianer, energizoner, homeopatica
*Reflexzoner – anatomiskt, fysiologiskt, energimässigt
*Dermatom
*Isismetoden – flödesmassage, kiropterapi, utformning, utförande
*Praktiskt arbete – elevbehandlingar inom gruppen, klinikbehandlingar och klientbehandlingar mellan kurshelgerna
*Klinikarbete – klientmottagande, journalföring, tystnadsplikt, GPDR
*Tentamen och Examen med diplomering

Kursdatum
Termin 1, 2022: 15-16/1, 12-13/2, 12-13/3, 9-10/4, 14-15/5
Termin 2, 2022: 27-28/8, 24-25/9, 20-21/10, 19-20/11, 10-11/12
Termin 3, 2023: 21-22/1, 18-19/2, 18-19/3, 22-23/4, 13-14/5
Termin 4. 2023: 26-27/8, 23-24/9, 21-22/10, 18-19/11, 16-17/12

Sista anmälningsdag: 1/9-2021 till lotta@isiskalla.se
Terminskostnad: 12500 kr  inkl moms. Total kostnad: 50.000 kr/4 terminer
Anmälningsavgift 25% av terminskostnaden, 2500 kr, inbetalas samtidigt till bg 5252-4634

I avgiften ingår:

*Komplett kurskompendium
*Meridiankarta
*Elevmedlemsskap i SFKM Skandinaviska Förbundet Komplementärmedicin https://sfkm.nu/medlem/
* Intyg, diplom och certifiering genom SFKM.

Här kommer inom kort mer detaljerad information om schemaläggning, kurstider, kursupplägg och innehåll, kommunikationsmöjligheter, boende osv.

Plats: Isis Källa Aulingatan 22b, Ystad

Kommunikationer:
från Ystad Station, stadbuss 3
till Ystad, tåg från Malmö, Skåneexpressen 4, Buss 301 Sjöbo -Ystad

Kursinformation: Läs mer här

Kursplan: Läs mer här

Kursinnehåll: Läs mer här