Välkommen till Isis Källa Naturmedicin -

källan till helhet och balans          

Strokerehab

Efter en stroke kan din kropp vara i obalans, krampa och orsaka att du får problem med balansen och stelhet i din kropp.

 

Isisbehandlingen behandlar inte själva stroken utan sviterna efter den.
När man har fått en stroke har energi- och nervbanor, blodkärl och muskler krampat ihop, och orsakar blockeringar av olika slag i kroppen.
Genom att börja med att mjukt sätta igång enerigflödet återkopplar kroppen de nerver som förlorat sin reaktionsförmåga, och ökar cirkulationen i muskulaturen.

Efter hand som rörligheten ökar fortsätter vi med flödesmassage, för att så småningon gå över till stretch och kiromassage.

 

Eftersom kroppen befunnit sig i ett slags chocktillstånd kan det också ta ganska lång tid att behandla sviterna efter en stroke, men med tålamod går det.

Resultaten av mina behandlingar av stroke-klienter har varit fantastiska, och det är för mig en stor glädje att kunna hjälpa en person "tillbaka".

Man ska dock ha i minnet att det inte går att återställa sådant som är förstört. Däremot går det att förbättra kroppens funktioner.