Välkommen till Isis Källa Naturmedicin -

källan till helhet och balans          

Konsultationen

 

För att beställa en läggning, vänligen kontakta mig!

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

En konsultation med Tarotkorten ger dig ofta en klarhet i olika frågor och situtationer där du kört fast.
Kortens budskap är ärligt och konstruktivt, och ger dig ett större  perspektiv till din livssituation

 

I de flesta fall ger konsultationen en blandning av kortens faktiska budskap och kanalisering av energier, vilket ger en ganska djup och personlig bild av vem du är, vilket liv du lever, vilka dina möjligheter är osv.
OBS! Mina läggningar innehåller inga spådomar!

 

Tarot är inget mystiskt, utan bygger helt och hållet på intoning av en annan persons energi, och korten används för att förtydliga budskapet till den som får konsultationen.

Du kan välja mellan två olika läggningar. På plats tar de 90-120 minuter.

 

Personlig utveckling
Denna läggning klargör situationen du befinner dig i, ger en bild av de möjligheter som finns eller hinder du upplever samt hur situationen kommer att utvecklas och vad som väntar.
Jag gör tre upplägg. Du kommer att få välja ut 5 kort (nr 1-78) för första läggningen, och 4 kort (nr 1-77) vardera för de två övriga uppläggen. Dessa kort utgör stommen och därefter läggs ytterligare 12 kort upp.

Här använder jag Toth tarot eller Oshokorten. 650 kr

 

Årshjulet
Denna läggning är ett årshjul, där du kommer att få välja ut 13 kort (nr 1-79). Dessa kort utgör stommen för läggningen och symboliserar årets 12 månader samt en kärnfråga som läggningen utgår ifrån.
Därefter lägger jag upp ytterligare 3 kort för varje månad, som symboliserar din utveckling, dina relationer och de möjligheter/hinder du upplever.

Jag använder både Osho och Toth tarot i den här läggningen. 850 kr

 

Fem Snabba

Ibland behöver man bara ett snabbt konstaterande, ett klargörande precis i det man står inför, och då kan denna läggning passa bra. Du har förmodligen en fråga du behöver svar på ganska omgående.
Jag behöver 5 nummer mellan 1-78, inte nödvändigtvis i ordningsföljd. 

Jag använder Thot tarot i den här läggningen.

Den görs endast via mejl.   450 kr