Välkommen till Isis Källa Naturmedicin -

källan till helhet och balans          

PATIENTSÄKERHETSLAGEN

Viktigt för dig som klient att känna till är att jag lyder under en lag som heter Patientsäkerhetslagen. Denna lag benämndes tidigare med det mindre smickrande namnet "kvacksalverilagen".

Skillnaden på innehåll är dock inte så stor. 
Det som framgår är att komplementära terapeuter måste iaktta vissa restriktioner när det gäller behandlingar av klienter.

Därför behandlar jag tex inte sjukdomstillstånd som cancer, diabetes, blodsjukdomar (som HIV, Hepatit mfl), epilepsi osv.
Jag får varken behandla eller ge råd till barn under åtta år.
Däremot får jag som massör erbjuda behandling till gravida.

Läs gärna mer under länken för att informera dig om vad lagen innebär.
Detta gäller för alla som arbetar i komplementärmedicin, vilket kan vara bra att känna till. Undantag gäller för de som har legitimation i sitt yrke.

 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659/