Välkommen till Isis Källa Naturmedicin -

källan till helhet och balans          

SJÄLSLIG OCH PERSONLIG UTVECKLING

Det kommer tillfällen då vi söker nya vägar, känner oss villrådiga och kanske behöver ett bollplank för inre tankar och känslor som är svåra att sätta ord på.

Jag använder olika metoder att hjälpa dig att komma vidare.
Här kan du välja Inspirationssamtal, antingen ensam eller tillsammans med den du önskar nå fram till, för att komma vidare i en situation där du upplever hinder av något slag.

Du kan också få healing, eller medial rådgivning med tarotkort.

Mental ohälsa är något som pratas om väldigt mycket och som är oerhört viktigt att bemöta.

Oftast kan små problem läggas på hög och bli ett helt berg, och då blir det svårt att reda ut härvan, särskilt om man är trött och känner sig sliten.

Du behöver inte känna så. 
Det finns många sätt vi tillsammans kan arbeta för att lösa upp knutarna, laga det som är brustet och finna en väg tillbaka.

Varmt välkommen!
Klicka på knappen så kommer du till min bokningskalender.

 

 

 

 

INSPIRATIONSSAMTAL

Vissa upplevelser i livet är förvirrande, omtumlande eller gör att man sitter fast i ett skeende utan att se någon väg ut ur situationen. Då kan ett inspirationssamtal vara en ny start i tillvaron.

Under ett samtal arbetar vi utifrån den situation du befinner dig i, och utröner tillsammans vad kärnan består av, vilka dina förmågor och hindrande energier är.

Vi arbetar mycket med tex känslotillstånd och affirmationer så att du på ett avslappnat sätt kan göra djupdykningar i ditt inre.

Under vårt samtal antecknar jag sådant du säger och som du behöver jobba mer med. Vid fortsatta samtal är det dessa anteckningar som sedan ligger till grunden för din utveckling. Genom att spara dem i en pärm kan du själv följa din personliga förändring.

Efter ett inspirationssamtal har du fått nya synvinklar och aspekter på dig själv, ditt liv och den tillvaro du har omkring dig.

Dessutom kommer du med all säkerhet att ha en mängd nya frågor att besvara. Därför kan det vara bra att veta att du har möjlighet att mejla mig  dina reflektioner för att komma vidare.

Du kan välja att komma ensam eller tillsammans med någon som du känner att du behöver lösa ett problem tillsammans med.

Ibland kan vi kombinera samtalet med NADA öronakupunktur, särskilt om du upplever panik, ångest och depression.

HEALING

Healing är en underbar energiterapiform,  som balanserar kroppens olika energicentra, och  kan därigenom lösa upp många av de blockeringar eller störningar man samlat på sig på olika nivåer.

Healingkraften är Livskraften som använder mig som redskap för att hjälpa dig att återfå din styrka och ditt välmående. För mig är healing förbehållslös kärlek, och ett mjukt sätt att lyssna till ditt inre för att se vad det är du behöver. Även om du inte verbalt kan uttrycka dig säger ditt inre desto mer.

Under healingen kommer du att få hjälp med olika vägar att slappna av, både genom andningsövningar och meditationer du kan göra hemma.


Healing kan med fördel användas vid känslomässiga och mentala besvär, men även vid mer fysiska symptom. Vid vissa tillfällen i livet är det kämpigare än andra, och då kanske det kan vara svårt att ta emot någon annan form av beröring eller behandling än just energitillförsel i form av healing.

 

MEDIAL RÅDGIVNING MED TAROTKORT

En konsultation med Tarotkorten kan ge dig en klarhet i olika frågor och situationer där du har kört fast. Enkelt uttryckt kan man säga att korten är ett redskap för dig att få en klarare och renare bild av din tillvaro.
Jag arbetar med Thot Tarot och Oshokorten. 

 

Personlig utveckling

Denna läggning klargör situationen du befinner dig i, ger dig en bild av de möjligheter och hinder du upplever samt hur situationen kan utvecklas utifrån olika scenarion.


Jag gör tre upplägg. 
Du väljer ut 5 kort (nr 1-78) för första läggningen, 4 kort (nr 1-77) för andra läggningen och 4 kort (nr 1-77) för tredje läggningen. Dessa kort utgör stommen för hela konsultationen och ytterligare 12 kort tillkommer.

Du kan välja mellan lekarna Thot Tarot och Osho.

 

 

Årshjulet

Denna läggning är ett årshjul, där du kommer att få välja ut 13 kort (nr 1-79).Dessa kort utgör stommen för läggningen och symboliserar årets 12 månader samt en kärnfråga som läggningen utgår ifrån.

Därefter lägger jag upp ytterligare 3 kort för varje månad, som symboliserar din utveckling, dina relationer och de möjligheter/hinder du upplever.

Här använder jag både Osho och Thot Tarot.

 

Du kan också få dessa läggningar på mejl. Du beställer genom att kontakta mig på lotta@isiskalla.se