Välkommen till Isis Källa Naturmedicin -

källan till helhet och balans          

MSTR - ÄRRVÄVNADSBEHANDLING

Många är de klienter som har ärr av olika slag.
Det spelar ingen roll vilken typ av ärr du har.
Stora som små, opererade, kelerade,  brännskador, skrapsår, bristningar.
Inte heller hur gamla ärren är har någon avgörande betydelse på resultaten.
Metoden har även visat sig fungera bra på stela och stumma vävnader och falsk hälsporre.

Denna metod är helt enastående när det kommer till att behandla ärrvävnad!
Den är näst intill smärtfri. Och med det menar jag att ibland kan man uppleva stickande, brännande, ilande eller pulserande sensationer under behandlingen. Men till största delen är den behaglig och avslappnande.

Studier har gjorts på kvinnor som genomgått kejsarsnitt. Där mättes ärrets djup, bredd och längd med ultraljud före och efter 15 minuters behandling. Resultatet visar att en enda behandling ger 30% reduktion av ärrvävnad, och således ökad rörlighet, ciruklation och lymfflöde,  minskade smärtor i angränsande delar av kroppen, samt att ärren blir mindre synliga.

Du kan boka enbart MSTR eller i kombination med Lymfmassage eller Isismetoden.
I behandlingsmenyn kan du välja behandling.
Klicka på knappen så kommer du direkt till Bokningskalendern. 
Varmt välkommen!