Välkommen till Isis Källa Naturmedicin -

källan till helhet och balans          

GPDR - DATAINSPEKTIONSLAGEN

UPPGIFTER SOM SAMLAS IN OCH VAD DE ANVÄNDS TILL

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till dig som fysisk person.
Isis Källa hanterar  följande personuppgifter om dig:

Kund- och kontaktuppgifter
Namn, e-postadress och telefonnummer används vid din bokning och avbokning av tider via Bokadirekt
som agerar som personuppgiftsbiträde åt Isis Källa Naturmedicin. Uppgifterna sparas så länge du är en återkommande kund hos Isis Källa Naturmedicin. Du kan när som helst begära att bli borttagen från det manuella kundregistret. 

Assensa Företagstjänster  agerar personuppgiftsbiträde för Isis Källa Naturmedicin avseende fakturering och löpande bokföring. Assensa tar del av namn, adress och mobilnummer, via fakturering och inbetalningar. Även Assensa lyder under GDPR och har en egen policy.

Din Studio hanterar hemsida och mejltjänst åt Isis Källa Naturmedicin. Om du är kund hos eller på annat sätt
varit i kontakt med Isis Källa Naturmedicin finns din mejladress kvar i registret i 1 år eller så länge du är kund
hos Isis Källa Naturmedicin.

Hälsodeklaration

Vid första behandlingstillfället startar vi i en hälsodeklaration som innehåller ditt namn, adress, mejladress, telefonnummer och födelsesuppgifter. Journalen är en behandlingsplan, som skapas utifrån uppgifter
om din hälsa samt anteckningar vid varje besök. Allt för att kunna erbjujda dig en korrekt och säker terapeutisk behandling i enlighet med KAM:s etiska riktlinjer.

Hälsodeklarationen tillsammans med anteckningar förs endast i  pappersformat, och sparas i tio (10) år i
enlighet med etiska rådets riktlinjer samt KAM:s rekommendationer. Den delas inte med någon tredje part
och förvaras säkert inne på Isis Källa Naturmedicins klinik. 

 

 
 
 
 

NFORMATION, RÄTTELSE OCH KLAGOMÅL

Du har enligt gällande personuppgiftslagstiftning (GDPR) rätt att gratis begära information om de personuppgifter
som behandlas om dig. Om du vill ha sådan information ombeds du att skicka en skriftligt undertecknad begäran
till Isis Källa Naturmedicin på adress som angivits ovan, eller på mejl till lotta@isiskalla.se

Om dina personuppgifter är felaktiga eller har behandlats i strid med gällande personuppgiftslagstiftning har du
alltid rätt att begära att personuppgifterna rättas eller raderas ur Isis Källas register. 

Du har rätt att vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet, med klagomål gällande Isis Källa Naturmedicins personuppgiftsbehandling av dina uppgifter. Du kan även skriva till Isis Källa Naturmedicin, Lotta Everwidh, direkt vid klagomål på mejl till lotta@isiskalla.se