Välkommen till Isis Källa Naturmedicin -

källan till helhet och balans          

TRUMMEDITATION

Trummor har i årtusenden använts som ett sätt att vägleda till ett djupare medvetandeplan.

Tillsammans med mina trummor Watanga och Wilbur kommer jag att leda dig in i ditt inre. Du kommer att få healing av trummorna, och möta dig själv, lösa upp dina inre motstånd och ta del av trummornas magiska värld.

Gruppen hålls medvetet liten, eftersom detta är en ytterst känsloladdad upplevelse. Då är det bra om deltagarna kan känna stöd och tillit till varandra.

 

Ny grupp startar torsdag 5/9 kl 19-20. Vi träffas 12 gånger.

Du anmäler dig senast 6/8 till lotta@isiskalla.se 
När du fått bekräftelse på din anmälan skickar jag en faktura, som betalas senast 25/8
Pris 975 kr

Klä dig i bekväma kläder.
Om du har känsliga öron kan du även ta med öronproppar.
Filtar, kuddar finns att låna.

Varmt välkommen!